Frontend Developer

San Salvador, San Salvador, El Salvador

Frontend Developer:

- Experiencia con React Js (versión 18 preferible)

- Styled Components (Plus)

- CRA (Preferible)

- Fetch Web API o Axios Module

- React Router Dom v6 RRD (Plus)

- inglés intermedio

-Contratación inmediata

-Salvadoreños

Subscribe to Job Alerts